Kinas kulturtradisjon og dobbeltmoralismen

Den årlige hundefestivalen i Yulin, Kina - slaktningen av 10.000 hunder er like rundt hjørnet. I den anledning er det viktig å bruke sin stemme til å fordømme handlingen, informere om Kinas kulturtradisjon, men også reflektere over hvor dobbeltmoralske enkelte er.

Dyreaktivister står først i rekka til å vise avsky for den groteske hundefestivalen som vil pågå i dag. Den er åpenbar. Men så har vi individer som konsumerer kjøtt på daglig basis som velvillig møter opp på demonstrasjoner og deltar i internasjonale kampanjer. Indirekte forteller det oss noe, nemlig det at enkelte dyr er mer verdt enn andre. Hunden er for mange ansett som "menneskets bestevenn". Vestlige samfunnsnormer med tanke på dyr er bygget opp i et hierarki, der hunden regjerer på toppen. Den er kongelig. Den er adelig. Den skal ikke behandles uriktig. Men hva med kuen, grisen, lammen, fisken og sjødyr. Skal ikke de også behandles på lik linje med hunden? For den brutale sannheten er at de nevnte dyrene blir utsatt for tortur på et helt annet nivå - millionervis av dyr blir slaktet, produkttestet, tvunget i bur etc. Det er diskriminering.

Motstand av uverdig behandling av dyr er nødvendig. Men folk må også ha rettferdige og klare standpunkter om dyrevern. Vi må ha likestilling for alle organismer.

 

Vi må utdanne oss

Ifølge Humane Society Internationale slaktes 10 millioner hunder og 4 millioner katter årlig i Kina til menneskets konsum - det er en kulturtradisjon, så den angivelige nekt av hundefestival presentert av journalister, som foreløpig ikke er bekreftet av Yulins regjering, vil ha liten betydning. Problemet vil vedvare, og omfanget er større enn antatt - at de innfødte skal la seg presse av utenforstående om en praksis som har pågått i en årrekke er overtro.

Vi har konstruert et feilaktig helhetsbilde på Kina og dermed satt oss urealistiske mål. Underskriftskampanjer er til ingen nytte. Demonstrasjoner er til ingen nytte. Det handler om etikk og holdninger - de må ta et oppgjør med seg selv.

Imens vi venter på utfallet av den internasjonale motstanden, må vi likevel huske at kampen er ikke over. Kampen er langt fra over.

 

Stylebyfrm

Spørreundersøkelse

Jeg har igangsatt en spørreundersøkelse som vil gi en pekepinn på allmennhetens syn på alt relatert til bloggvirksomhet. Spørsmålene stilles på et generelt grunnlag, og resultatet vil bli presentert når et bestemt antall har fullført undersøkelsen.

Det er ønskelig at alle målgrupper deltar, slik at man får nyanserte meninger - jo flere som deltar desto bedre. Derfor setter jeg pris på om du videreformidler slik at folk er informert.

En fullstendig besvarelse av spørreundersøkelsen vil ta omtrent 5 - 10 minutter. Her har dere linken: https://goo.gl/jhG9vB 

                                

 

Stylebyfrm

Formålet med min bloggvirksomhet

Beklager min fraværenhet. Motivasjonen har mildt sagt ikke vært helt slik den en gang var. Ofte opplever jeg at jeg skriver for meg selv som hensiktsmessig er absurd. Men nå har jeg ikke tenkt til å avspore ytterligere.

Formålet mitt da denne bloggen ble opprettet i februar var uklart og derfor ikke nevnt, men fokus var rettet mot mote og diverse temaer jeg ville formidle gjennom denne plattformen. Tankegangen har nådd et vendepunkt og idéer har stømmet inn.

Om du har lyst til å lese mine reflekterte tanker rundt bloggvirksomhet og samtidig få en pekepinn på veien videre - bloggens utvikling, vil jeg anbefale at du holder deg oppdatert.

 

Stylebyfrm

Svada har tatt overhånd

Innleggsbidrag med minimalt av substans har evnen til å overskygge. Blogglisten indikerer at dominansen fra ph-deltakere, jenter som er utseendefiksert og de som gir et uautentisk bilde av deres hverdag er det som vekker interesse blant leserne. Er dette en gjenspeiling?

Toppbloggere blir gang på gang latterliggjort i media. I ulike anledninger har flere bloggere opplevd baksiden av blogging. De er rett og slett ikke respektert. Mange har en formening om at blogging ikke er en måte å livnære seg på og at man ikke bidrar med noe nyttig. Til en viss grad er jeg enig om man tar utgangspunkt i enkelte individer som er plassert høyt på listen. Det er mildt sagt provoserende at det leserne får til gjengjeld for å finansiere deres livsstil er stort sett svadainnlegg. Nå refererer jeg ikke til alle toppbloggerne, men observerer man bloggerne som herjer på toppen, ser man at det er gjengangere - overfokus/sykelig opptatt av det ytre, overskrifter som ikke samsvarer med innhold, svada, kvaliteten er på bunn etc. Innlegg av type: "Dette har jeg i kjøleskapet", "Disse klærne har jeg klikket hjem" eller "Se på meg og mitt opererte ytre" blir eksponert på et helt annet nivå. At man kan investere så lite tid og så uinteressante innlegg, men likevel oppnå den suksessen man har er absurd.

Media er delvis skyldige. De er tross alt de som gir toppbloggerne mediedekning som fører til økende trafikk til deres blogg. Hva er agendaen deres? Hvorfor ønsker man å løfte slike personligheter? Er de i det hele tatt klar over hvilken innvirkningskraft de har?

Vi kan selektivt følge våre prefererte bloggere, men vi må samtidig forstå hvordan våre beslutninger vil påvirke unge på sikt. Enkelte bloggere promoterer plastisk kirurgi, og barn nede i 12-års alderen vil operere seg fordi deres forbilder har gått under kniven. At vedkommende ikke har lært å tilegne seg noe veldig viktig, nemlig akseptanse, betyr ikke at deres usikkerhet skal spres gjennom nett og forgifte de unges sinn. Når man da i tillegg ikke har rasjonelle observanter som griper inn og uttrykker bekymring for at plastisk kirurgi normaliseres, ser det veldig mørkt ut.

Er det ingen etterspørsel etter reflekterte individer med gode moralske verdier, burde vi fundere over hvilket rykte vi ønsker at bloggere skal ha. Assosiasjoner og forutinntatte meninger knyttet til blogging av negativ karakter burde vi kunne klare å motbevise. Det er bare et spørsmål om når.

Stylebyfrm

An empirical understanding of excluding refined sugar for 1 month

In order to write a well reflected conclusion in my capacity, I believe that research would be quite fitting to substantiate my own assertions. However, I tend to regard studies with a critical eye, mainly due to articles stating there has been questionable and unethical behavior. To convey and then be accused of possible alternative facts is indubitably to be avoided, so therefore I've chosen to rely on my own subjective understanding, a straightforward approach and express myself with candor.

I've neglected to inform, when first presented, that even though this is a sugar project, other factors like me being a vegetarian and water - the only consumed liquid is relevant. In fact it's so crucial it needs to be emphasized in regards to the outcome. With that being said, I will assume that you won't find a study that can verify my theories anyway.

Furthermore, I do believe it is important to specify what I've consumed during this process. I will suggest that you read my update as I don't intend to write redundancy. Additionally you'll get a concise descriptive representation of my project - NoSukker.

 

Raw sugar and refined sugar - brief definitions

Raw sugar is sucrose consentrated from sugar beets or sugar cane. It's natural state gives clear resembles to brown sugar in colour and coarseness and provides more nutritions - iron and calcium.

In the process of obtaining the commenly known refined sugar/table sugar, raw sugar has been through multiple comprehensive stages to alter the colour, taste, softness and nutritions - consisting of cleansing, boiling, centrifugation, filtration, drying and bleaching.

 

The advantages and disadvantages of setting aside refined sugar

The benefits of a non-sugarfilled diet are indistinctive from a non-medical perspective. Despite the fact that I have accomplished a restrictive diet, the only noticed refinement is an inner body cleansing which I believe is due to water consumption. Prior to the project I may recall a cleansing to a slight degree. During this process it appears like it has increased notably. Drastic improvement may have occured medically speaking, but those are not noticeable.

Nonetheless, we do know that sugar is damaging to your teeth. A clarification is needed in regards to tooth decay - it's not about how much sugar you consume, rather how long the sugar comes in contact with your teeth. Knowing this I can be less mindful.

Self discipline is an imperative trait of character - refraining from sugar is not a simple task. As you try to establish a healthy habit you will experience hardship. After all you are excluding an ingredient you consume on a daily basis. A sense of weakness/low energy may transpire unless you find a sugar substitute. Towards the end of the project I recognized a suddden craving for sweets. My ability to abstain and my commitment to this project made me more patient. Signs of enhancement may keep you motivated but also discouraged as you realize that other factors could be the cause. It may lead you into thinking that the project is rather insignificant due to the lack of distinguishable changes.

Hyped-up remarks such as: "You'll lose weight" or "You'll think clearer" I can't confirm. I believe that we'll all have individual reactions. The effectiveness of such an extreme diet will differ from others. In my case that seems to be an accurate perception. You should not consider my outcome to be the absolute truth. Evidently, everything is relative.

 

Conclusion

In retrospect, I recall challenging and motivating incidents. This process has been a learning experience. I've noticed that living sugarfree is hard to maintain, as it requires an enormeous amount of willpower long term speaking. I already have a restrictive diet, so to add more to the list, makes it more difficult to adjust. A combination of vegetarianism, only drinking water and a non-sugarfilled diet simply became to strict. Not only was it strict but it would force me into making food from scratch as processed food do have sugar in moderation. It would be time consuming and create a strained relationship to food.

Nonetheless, it has an attentive effect, as it made me more cautious and well informed - it can inspire you to create a blueprint to how you plan out your meals and it can result in a heightened sense of awareness. Also, you gain the knowledge and opportunity to enlighten.

Regardless of the amount of studies that uphold diseases are related to sugar consumption, it's important to underline that it's excessive use that may lead to poor health. Fear-mongering seems to be a common technique to prohibit consumers from purchasing sugar. Unless there's a substitute that unbreakable bond will not divide. In spite of our fondness to sugar, we must learn to strive for a more well balanced diet. Eliminating what could be potentially harmful is an unrealistic solution.

 

If you're willing to try out this project, I recommend you to take medical tests beforehand and afterwards, that way you know exactly what the outcome is.

 

Comment below if you have any questions or any relevant information you would like to share!

 

References:

http://www.prgmea.com/9/2011/08/hva-er-raffinert-sukker.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar

 

Stylebyfrm

En viktig påminnelse

Dere har sikket fått med dere at prosjektet mitt - NoSukker er snart over. I den anledning tenkte jeg å dele med dere en konklusjon - en subjektiv forståelse av hvordan sukker påvirker deg, både det helsemessige og det ytre. Tanken er å skrive konklusjonen på engelsk, men jeg gjør det gjerne på norsk, da er det en forutsetning at det er en etterspørsel fra dere og et minimunskrav.

Prosjektet mitt omhandler sukker, men om dere har lest innleggene mine vet dere at det handler om mer enn sukker. Jeg er vegetarianer og har kun drukket vann da prosjektet startet.

Er du opptatt av helse, vil dette prosjektet uten tvil falle i smak. Har dere lyst til å lese min opplevelse, så har du muligheten nå til å vise interesse.

 

Stylebyfrm

Hva er toksisk sjokksyndrom (TSS)?

Ettersom jeg har formidlet hvor livstruende denne tilstanden er, mener jeg det er på sin plass at jeg forklarer utdypende om syndromet. Jeg tenker at mange sikkert ikke har hørt om det, og når det er såpass helsefarlig, må jeg benytte meg av den plattformen jeg har til å spre litt kunnskap vedrørende diagnosen.

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en gift produsert av bakteriene - Gruppe A streptokokkbakterier (GAS) eller gule stafylokokker (Staphylococcus Aureus) som finnes naturlig i kroppen (armhulen, nesen, lysken og skjeden). De ovennevnte bakteriene er som oftest harmløse, men kan forårsake infeksjoner og videreutvikle seg til noe langt mer alvorlig om man ikke oppsøker snarlig behandling.

Sykdommen forekommer hos menn, barn og kvinner, men det er kvinner som blir mest rammet i forbindelse med tampongbruk - derav navnet "Tampongsyken". TSS var riktignok en sjelden sykdom på 80-tallet i følge Helsenett.no: " Omtrent 70 prosent av alle menstruerende kvinner i USA og Vest-Europa bruker tamponger. I undersøkelse fra USA tidlig på 80-tallet framkom det av ti av 100 000 kvinner fikk TSS. Etter at høytabsorberende tamponger ble trukket fra markedet, og tampongpakker ble utstyrt med brukerveiledende vedlegg som advarte mot TSS, falt andelen drastisk. Mot slutten av 80-tallet var det kun hos én av 100 000 kvinner".

Men i den senere tid ser det ut til å ta en ny vending og blitt et utbredt problem. Mange kvinner har stått frem i media og fortalt sin historie. Deres historier er bekymrende, og noe vi må ta på alvor. Informasjonen som har fremkommet er alarmerende. At en slik sykdom skal forårsakes av noe de fleste kvinner bruker som beskyttelse er skremmende.

Noen vil kanskje mene at min reaksjon er overdreven. Det kan jeg motbevise. Her er noen av nyhetssakene som er å finne på nett:

http://www.express.co.uk/life-style/life/653004/Toxic-Shock-Syndrome-hospital-symptoms-tampon-story

https://www.vice.com/en_us/article/meet-the-model-who-lost-her-leg-to-toxic-shock-syndrome-611

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2508321/Natasha-Scott-Falber-14-died-toxic-shock-syndrome-caused-tampon.html

https://www.thesun.co.uk/living/2831496/students-exam-stress-was-actually-deadly-toxic-shock-syndrome-from-a-tampon/

http://www.hercampus.com/school/iu/toxic-shock-syndrome-amys-story

http://people.com/bodies/rylie-whitten-15-almost-loses-life-to-toxic-shock-syndrome-caused-by-tampon/

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3461781/Student-left-tampon-NINE-DAYS-left-fighting-life-developing-blood-poisoning.html

http://www.xojane.com/it-happened-to-me/it-happened-me-i-got-toxic-shock-syndrome

http://mythoughtsideasandramblings.com/michelles-toxic-shock-syndrome-story/

http://www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/schoolgirl-dies-organ-failure-after-7565614

http://runhealthylifestyle.com/2017/03/20/girls-careful-may-lose-memory-hair-nails-using/

 

Stylebyfrm

Toksisk sjokksyndrom

I går leste jeg en nyhetssak som var av alvorlig karakter. En kvinne hadde amputert begge beina, mistet håret, neglene, huden og hukommelsen som en følge av koma. På det tidspunktet forstod jeg lite av hva som kan ha vært årsaken til de drastiske endringene. Derfor klikket jeg inn på linken og gikk nærmere inn på saken. Vedkommende hadde etter min oppfatning basert på hva artikkelen informerte levd som vanlig, likevel hadde hun fått påvist diagnosen - toksisk sjokksyndrom, forårsaket av tampongbruk. 

Det er kanskje ikke allment kjent for kvinner at tamponger kan være helsefarlig. Flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom har blitt publisert i utlandet over flere år. Utallige historier har blitt fortalt. En modell måtte amputere det ene benet, og endte opp med å saksøke et tampongselskap. En annen kvinne lot tampongen ligge i hele 9 dager, og utviklet diagnosen. Riktignok har sunn fornuft uteblitt, for hvem gjør vel noe sånt. Vi har også et ansvar. Natasha Scott-Falber sin historie er litt utenom det vanlige. Hun hadde nemlig fulgt alle instruksjoner og ikke glemt å ta ut tampongen. Hun ble syk og etter 5 dager døde hun.

Noen vil kanskje få et inntrykk av at dette innlegget er skremselspropaganda. Mine intensjoner er gode. En viktig påminnelse til de unge og voksne om mulige bivirkninger av tampongbruk. Vi må være mer opplyste, og videreformidle den informasjonen vi har, slik at kvinner er mer oppmerksomme på hva konsekvensen av tampongbruk kan medføre. Forhåpentligvis vil det også ha en forebyggende effekt.

 

Stylebyfrm

Vegetarianisme, dyretortur og dyrs rettigheter

November 2014 bestemte jeg meg for å bli vegetarianer. Jeg hadde sett et program som fikk meg til å revurdere mitt syn vedrørende dyr. Siden den dagen har jeg uten tvil møtt på utfordringer, for det er ikke en enkel livsstilsendring, men en beslutning som jeg mente var moralskt riktig.

Vi som observanter har gang på gang vært utsatt for det groteske synet av kjøttindustrien i asiatiske land. Om ikke den vanlige slaktningsmetoden er ille nok, blir vi møtt med et syn som er umlig å kunne forstå og enda mer umulig å kunne se. Vi har ikke makten til å få en slutt på dyretortur og kjøttindustrien i Asia, men vi har makten til å ta ansvar, utdanne oss og forbedre oss.

Våre valg har en stor effekt på hvordan verden vil se ut. Om du gjorde en minste forandring i kostholdet ditt, ved å begrense kjøttinntaket, vil dine valg påvirke miljøet. Vi ville fått en mer bærekraftig utvikling. Dessuten ville du fått en bedre helse. Dyrene ville ikke bli utsatt for like stor trussel. En økende etterspørsel betyr mer produksjon, og når etterspørselen avtar vil muligens slaktningen forekomme i mindre grad.

Å ta hensyn til dyrene og deres rettighter, er en passion for meg. Derfor anser jeg det som en plikt å opplyse mennesker om hvordan alt som er relatert til dyrene har et sterkt behov for en økende bevissthet. Min intensjon er ikke å dømme de som konsumere kjøtt, men heller gjøre dem mer bevisst på prosessen, det etiske og de helsemessige fordelene. Vi har alle noe å vinne ved å innta kjøtt i moderasjon, si nei til pelsindustrien og bruke vår stemme til å gjøre verden til et mer rettferdig sted å leve for alle levende organismer.

Takk for at du har lest dette innlegget, del gjerne!

Bilderesultat for boiling dogs alive

 

 

Stylebyfrm 

5 fakta som skiller meg fra folk flest

1. Ufrivillig undervektig: Jeg har alltid prøvd å legge på meg, men har aldri oppnådd det resultatet jeg ønsker. Jeg er et av de få "heldige" som kan spise all mulig fet mat og ikke tenke noe særlig på om jeg kommer til å legge på meg. Da jeg var yngre eksperimenterte jeg hvor mye jeg må spise for å bli større. Kort sagt kan jeg informere om at det var matmisbruk på høyt nivå, og at det på ingen måte er realistisk å konsumere så mye mat kun for å se sunn og frisk ut.

Folk flest ser ut til å ha det motsatte problemet. Det er ikke ofte man hører folk uttrykke misnøye med at man ikke kan legge på seg. Vektoppgang er vanskelig nok som det er, men enda verre er det når blikkene og kroppspråket til folk avslører hva de tenker. Forståelig er det, men antagelser må aldri anses som sannhet. 

Har dere noe tips til hvordan man kan legge på seg, tar jeg gjerne imot.

2. Drikkevaner: Jeg drikker vann til alle måltider. En gang i blant kan jeg finne på å drikke iste, og enda sjeldnere når jeg fryser kaffe latte. Riktignok drakk jeg te i nesten 1 år, men den foretrekkes ikke, og jeg liker egentlig ikke smaken. Urent vann var vel årsaken til at jeg i det hele tatt gikk den retningen. Sunne drikkevaner er for meg veldig viktig, men det er ikke derfor jeg konsumere vann. Jeg vil nok påstå at jeg liker vann veldig godt. 

3. Mye volum: Håret mitt er naturlig tykt og jeg har så mye naturlig volum i håret. Takknemlig er jeg. Jeg kan vaske det, og trenger ikke en gang å style det for at det skal se fyldigere ut. Produkter er heller ikke noe jeg bruker annet en sjampo. Begrensninger i menge kjemikalier tilsatt i hår er meget viktig. 

4. Sminke: Sminke er noe jeg har brukt siden tenårene, men ettersom jeg har vokst har jeg bestemt meg for at det er unødvendig. Jeg har lært å akseptere meg akkurat slik jeg er. Dessuten føler jeg at jeg fornærmer meg selv, ved å dekke meg til. Kviser og arr derimot anser jeg som unntak. Sminke kan gi et kunstig bilde av den du er. Noen forvandles til det ugjenkjennelige, og det synes jeg blir så feil av mange årsaker. 

I Nord-Afrika var det en mann som aldri hadde sett sin kone uten sminke, så den gang hun eksponerte sin naturlige ytre, saksøkte han henne. Han var sjokkert over hvordan hun så ut utseendemessig, at han gikk så langt som å uttale at det var en fremmed/ukjent person. Du finner flere tilfeller av slike hendelser. Noen går også så langt som å skille seg. 

5. Smykker: Smykker bruker jeg aldri lenger. Til tross for at de har en pengeverdi, er de for meg verdiløse og totalt meningsløst. Slike ytringer kan komme av at jeg er antimaterialistisk.

 

Hva skiller deg fra folk flest?

#Sminke #Helse #Hår #Skjønnhet #Smykker #Undervekt

 

Stylebyfrm

An update on the non-consumption of refined sugar project - NoSukker

Recently I started a project with the aim to assess how sugar effects your body from a non-medical perspective. As you may know I have no competence within the medical field. Nonetheless I feel that through observation and feeling, you can determine how sugar effects you. Therefore this project is not intended to be comprehensive nor focus on internal organs, but rather be informative in a language that is comprehended by most people. This project will determine how often I will consume refined sugar in the future and the visable benefits during this process. In addition I found it expedient to share my experiences through this platform. That way it could be educational for you as a reader.

It is commenly known that refined sugar provides no nutrition, but inevitable for most to exlude from their diet. Therefore it's important to have an individual and realistic goal. My goal is to exclude refined sugar for 1 month (13th March - 13th April 2017) and then assess whether on not I am able to "function" or if the relationship evolves to a strained one.

The updates has been less frequent than I intended it to be (written in Norwegian). It is brief. However, I believe that I have shared a reasonable amount of update at that given time.

 

2 weeks and 1 day into the project       

I have noticed a significant change and challenges along the way. I am relatively healthy, as I don't consume meat/fish, alcohol and only drink water. But as a result of the fact that I have a new limited diet - my self discipline has been put to test. Adjusting to this new diet is not easy, especially since you already have excluded all beverages except water and certain food. Motivation is key and one of the reasons why I am still able to continue on this process. Without it, I doubt that I would come this far. Other key motivator is the fact that I can distinguish the differences between a sugarfilled diet and a non-sugarfilled diet. That seems to be the driven force. 

Although I have consumed refined sugar in moderation through processed tomato sauce (I had to eat the half full jar) and fructose (which is not included in the restriction). This process has been a cleansing period. The way I feel clarifies that.

Refined sugar give you that artificial energy that occurs for only a short period of time. That feeling is no longer present. My diet has been pretty much exclusively high-carbohydrated food - pasta, bread, cheese etc. These products have kept my energy level stabilized. The shift definitely resulted in a low energy to begin with, but that was due to the fact that I wasn't eating nutritional and proper food. I registered this and thought it would be a quite difficult task to proceed if that was an accurate assumption. After giving it some thought, I understood it was due to the lack of nutritions.  

When it comes to my skin, I've realize that breakouts haven't really occured, which is really odd. You would think that at the age of 27 pimples would be a distant thought, but keep in mind there are people at that age who still haven't found a way to prevent unwanted skin outbreaks. Sugar could be a possible cause. 

Tooth decay is something people should be more concerned about. We all know sugar is the number one cause, the more you consume, the more you are at stake of damaging your teeth. Knowing this I have felt that I can be less attentive than I previously was.

Many often state that: "You are what you eat". To a certain extent that is true. But food alone can't give you an indication of someone's health. Some people consume high-fat food and remain skinny. Likewise with sugar. However, people have experienced weight loss by reducing sugar. I personally can't comment in that regard, due to the fact that I haven't weighed myself in years, but you may take other people's remarks in consideration if you like.

 

My next blog post regarding this topic will be the conclusion. Keep yourself updated!

 

Stylebyfrm  

Oppdatering på prosjektet NoSukker

God dag!

Nå har det gått halvannen uke siden jeg startet prosjektet. Dere som leser har ikke kommentert noe angående det, men jeg tenker det er passende å gi en kort oppdatering.

For å avgjøre hvordan det indre påvirkes av raffinert sukker trengs det kompetanse innen feltet. Men et legekontor har jeg ingen planer om å besøke, for det her handler mer om synlige resultater som jeg selv legger merke til. En omfattende forklaring kan forskere ta seg av, så får jeg heller uttale meg om det jeg har observert.

Så langt merker jeg at systemet har blitt renset. Sukker alene har ikke gitt meg den oppfatningen, men i tillegg til at jeg kun drikker vann. Begrensingen av sukker gjør at jeg tenker klarere. Sukker gir en kunstig og rask energifølelse. Den følelsen har jeg ikke lenger. Nå har jeg ikke veid meg på veldig lenge, men det ser ut til at jeg muligens har gått ned i vekt. Det er allment kjent at sukker gjør at man går opp i vekt, så for de av dere som ser etter realistiske og ikke drastiske løsninger, vil jeg absolutt anbefale å spise sukkerholdige matvarer i moderasjon.

De negative effektene er ikke mange. Den ene er selvfølgelig å forberede kroppen og omgjøre et kosthold uten sukker til en vanesak. Hittil har ikke det helt funket, og det har blitt en smule anstrengt forhold. Selvdisiplinen har testet meg. Den andre ulempen er at du kanskje vil merke at energinivået vil falle, men dette vil selvfølgelig avhenge av hva du spiser. Nå må vi huske at mange matvarer har tilsatt sukker, så inntak av mindre doser har forekommet. Likevel er det vanskelig for kroppen å tilpasse seg den nye livsstilen.

 

Stylebyfrm  

Ekskludering og mobbing

Bilderesultat for bully illustration

 

Vi har vel alle opplevd ekskludering på et eller annet tidspunkt i livet. Noen av oss blir konstant utsatt for det, andre bevitner slike situasjoner. Enkelte av oss er låst og permanent utelukket fra all slags mulige aktiviteter. Ungdommer er mest utsatt for slike tilfeller. Miljøet i skolegården kan være giftig, spesielt om man opptrer annerledes eller ser annerledes ut. Men siden når ble det galt å fremstå autentisk? Man er den man er, og velger å representere seg akkurat slik. Til en viss grad må man tilpasse seg den situasjonen man befinner seg i - man modererer seg i språket og i oppførselen.

Mobbing er et alvorlig problem, og spør du meg er de som er tilstede like skyldige. Den som tier samtykker. Den som ikke handler samtykker. Forebyggende tiltak som er foreslått har ikke den samme effekten. Er man imot noe griper man inn i situasjonen med hensikt å stanse. Det burde være en plikt. Du som medmenneske vet konsekvensene det kan ha for offer. Det skaper usikkerhet og mindreverdighetskomplekser, som videre kan medføre til at vedkommende ikke ønsker å leve. Offeret har fått mentale lidelser, og det kunne vært unngått. 

Empati-genet vårt burde ha gitt klare signaler. Vi har ikke alle opplevd mobbing, men ekskludering forekommer i ulike sammenhenger. Det å kunne forestille seg noe kontra det å oppleve kan ikke sidestilles. Men en ting er sikkert. Vi vet at handlingen er gal, og det burde være tilstrekkelig.

Politikere har ikke den kompetansen man trenger for å kunne vedta lover som kan forebygge mobbing Man må se det fra offerets perspektiv. De har tross alt kunnskapen, og vet bedre enn noen andre hvordan man påvirkes av slike hendelser. Vi må tilegne oss den egenskapen å virkelig lytte. Løsningen er simpel. Vi velger å gjøre det vanskelig. 

#Mobbing #Ekskludering #Empati

 

Stylebyfrm

Prosjektet NoSukker

God dag!

I går virket jeg nokså hemmelighetsfull, men nå kan jeg gledelig meddele at prosjektet gjelder inntak av sukker. Fast bestemt har jeg vurdert å teste ut hvilke helsemessige fordeler man har om man kutter ut sukker fra kostholdet i en måned. Nå er det ikke bare de helsemessige fordelene jeg er nysgjerrig på, men også hvordan sukker påvirker det ytre. Om det i det hele tatt er noe vektnedgang, hvordan det påvirker huden osv. 

Det er vel kanskje nødvendig å spesifisere hva jeg mener med sukker ettersom vi har ulike typer sukker. De som jeg har valgt å ekskludere er hvit/brun sukker, kunstig søtningsstoffer og alle andre sunnere alternativer. Fruktose er ikke inkludert i den lista. Vi er alle innforstått med at mange matvarer har tilsatt sukker i lavere doser. Er det litt sukker i brød, så vil ikke jeg ikke unnlate å konsumere. Alt av søtsaker er ikke tillatt.

Prosjektet NoSukker som jeg har valgt å kalle det, vil uten tvil være en utfordring og mest sannsynlig anstrengt. Men det stopper ikke meg. Jeg har selvdisiplin, så forhåpentligvis blir ikke dette vanskelig å utføre, for det handler egentlig ikke om noe annet enn å forberede kroppen og gjøre endringene til en vanesak. Kroppen trenger tre uker på å venne seg til slike drastiske valg. Erfaringen jeg har med vegetarisme gjør at jeg har troen på at jeg skal få det til.

Per dags dato er jeg usikker om jeg kommer til å uttale meg angående dette prosjektet daglig, et par ganger i uka eller på slutten av måneden. Er det etterspørsel fra dere, vil deres ønsker prioriteres. Uansett er jeg spent på hvordan prosessen kommer til å gå, og det vil på et eller annet tidspunkt komme en konklusjon.

 

Stylebyfrm

Hold dere oppdatert!

Hei!

På mandag kommer jeg til å starte noe dere mest sannsynlig kommer til å like. Foreløpig vil jeg ikke røpe noe mer enn at det er helserelatert, og at vi alle kan få nyttig informasjon om det jeg har tenkt til å meddele den dagen. 

Ha en fin dag!

 

Stylebyfrm

Grip sjansen nå!

Hei, kjære lesere! 

Intensjonen med denne bloggen er å inspirere, informere og skrive om saker som engasjerer meg. Samtidig ønsker jeg å la leserne i en stor grad bestemme hvilken retning denne bloggen skal gå. Jeg tar forespørsler fra dere om saker dere kunne tenke dere at jeg skal skrive om. Innspill fra dere er noe jeg vil prioritere, så derfor gir jeg dere muligheten nå. Men husk at det går grenser. 

Jeg ser frem til å høre fra dere!

 

                         Bilderesultat for black flowersBilderesultat for black flowersBilderesultat for black flowers

 

Stylebyfrm

Hudpleieprodukter og sminke - refleksjoner og tips/Skin care products and makeup - reflections and tips

Hudpleieprodukter og sminke er allment kjent for å inneholde en del kjemikalier. Disse kjemikaliene kan være skadelige for huden og kan i verste fall for noen gi bivirkninger og medføre noe mye mer alvorlig. Nå har vi ikke tilstrekkelig forskning på hva hudpleieprodukter og sminke kan medføre på sikt etter langtidsbruk, men det er veldig viktig å alltid ha det i bakhodet, at det som ikke blir fremvist som en fare kan være helsefarlig. Det vi vet av sunn fornuft er at dyre hudpleieprodukter ikke nødvendigvis betyr at produktet vil sørge for en forbedring av din hud eller at den holder hva de lover, likeledes med rimelige produkter. Hvem har investert i et dyrt merkevareprodukt og opplevd at den ikke er i samsvar  med produktbeskrivelsen? Produsenter har flere intensjoner, en av dem er å selge, men moralen er ikke alltid tilstede. Vi som forbrukere har en  intensjon - vi vil alle ha en hud som både ser og er sunn og frisk. Hvorvidt din hud er sunn og frisk kan ikke avgjøres basert på ditt eget syn eller bekjente av deg. Det må ekspertise inn i bildet. Gjennom en røntgenundersøkelse kan du får en hudanalyse. På den måten vil du  få en oppklaring.

Skjønnhet kommer fra innsiden, du er hva du spiser er noe vi ofte hører, så hvorfor gjør man ikke tilsvarende med huden. Benytt deg av den maten du får i deg. Tenker du deg om har du faktisk et enormt utvalg av varer du kan påføre huden. Skal du eksfoliere huden, benytt deg av salt/sukker og bland det med ditt prefererte valg av vann/olje. Vil du at huden din skal utstråle en glød, bruk organisk olivenolje. Skal du rense huden din, invester i et organisk ansiktsrens. Har du en ukentlig rutine som består av ansiktsmaske - kjøleskapet ditt kan gi mange kreative alternative valg. Dette er enkle tips, koster lite og vil garantert ha samme sluttresultat på hud. I tillegg kan du forsikre deg selv om at produktene mest sannsynlig ikke vil påvirke huden negativt med mindre du har en allergisk reaksjon.

Å bringe bevissthet rundt denne saken kan utelukkende være positivt. På ingen måte er dette skremselspropaganda. Kunnskap er makt. Og kunnskapsløshet kan skade deg. Det kan bare være et spørsmål om tid. Er du villig til å ta den sjansen?

 

Skin care products and makeup are well known to contain chemicals. These chemicals could be damaging to your skin and in worst case scenario give side effect that can cause something a lot more severe. We don't have satisfying research on what these skin care products and makeup do to our skin after prolonged use, but it's really important to realize that what isn't displayed as a danger may potentially be a health hazard. What we know by common sense is that expensive skin care products doesn't necessarily mean that the product will ensure an enhancement of your skin or even deliver what it promise, likewise with affordable products. Who has invested in an expensive brand and discovered that it doesn't compliance with product description? Producers have several intentions, amongst them is sale, but the moral is not always present. We as consumers have one intention - we all want skin that not only appears healthy, but is healthy. Whether or not your skin appears healthy can't be determined based on your own view or your acquaintances. Experts need to partake. Through a radiography you can get a skin analysis. That way you will get a clarification.

Beauty comes from within, you are what you eat, has become a common phrase used by many, so why not duplicate that onto your skin. Use the food you normally eat. If you think about it you have a wide selection of groceries you can apply to your skin. If you want to exfoliate your skin, use salt/sugar and mix with preferred choice of  water/oil. You want your skin to radiate a glow, use organic olive oil. If you want to cleanse your skin, invest in an organic facial cleanser. Do you have a weekly rutine of applying face masks - your fridge will give you several creative alternative options. These are all simple tips, low cost and will guaranteed have the same end results on your skin. Furthermore you can insure yourself that it won't effect the skin negatively unless you have an allergic reaction.

To bring awareness to this case can only be positve. By no means is this scaremongering. Knowledge is power. Ignorance may harm you. It could be just a matter of time. Are you willing to take that chance?

 

Stylebyfrm

Carolina Herreras vår- og sommerkolleksjon 2017/Carolina Herrera's Spring/Summer 2017 Collection

Carolina Herrera er en av mine favorittdesignere. Designet på plaggene hennes er elegant, sofistikert og feminint, noe jeg mener gjenspeiles i hvem hun fremstår som person. Prisene på plaggene er i en middelshøy prisklasse i likhet med andre store motehus, men likevel ser jeg ikke bort fra å ta en titt på vår- og sommerkolleksjon 2017 som ble presentert. I mellomtiden kan vi krysse fingrene for at Carolina gjør et samarbeid med H&M, slik at vi med sunn fornuft i forhold til penger, kan unne oss et eller flere av hennes plagg til en mer rimelig pris.

Som dere sikkert har fått med dere har NYFW kommet godt i gang sent i januar, derfor tenkte jeg å gi en liten personlig vurdering av mitt inntrykk av noen utvalgte plagg. Jeg har ingen ekspertise i mote, og mine synspunkter er kun subjektive.

 

Carolina Herrera is one of my favorite designers. Her designs are elegant, sophisticated and feminine, which I believe is a reflection of who she appears to be. The prices on the items are above average like other well known couturiers, regardless it doesn't remove the excitement to view her Spring/Summer 2017 Collection that has been presented. Hopefully she will collaborate with H&M, that way the ones who don't feel comfortable spending their monthy income on pricy item, can purchase one or two of desirable items to a more affordable price.

As you all may know NYFW started late january, therefore I thought I would do a personal assessment of some of the items. I have no expertise within the field and my views are only subjective.

 

1.Bilderesultat for carolina herrera fall/summer 2017 collection willow hand  2.Bilderesultat for carolina herrera fall/summer 2017 collection willow hand 3.Bilderesultat for carolina herrera fall/summer 2017 collection willow hand 4.Bilderesultat for carolina herrera fall/summer 2017 collection stasha 5.Bilderesultat for carolina herrera fall/summer 2017 collection van os

 

1. Den metaliske stilen er trendy denne våren. Eva Moraes er iført en edgy stil med høy splitt foran. Kjolen har et belte som  gir vedkommende bedre passform. Det som gjør stilen unik er det diskré blomstertrykket. Helhetsinntrykket av antrekket er fint.

The metallic style is a trend this Spring. Eva Moraes sports an edgy look with a high split in the front. The dress has a belt that makes it a better fit. What make the style unique is the discreet florals imprinted. The overall impression of the outfit is pleasent.

2. Det første jeg tenker på når jeg ser stilen som Willow Hand bærer er at den har et husmorpreg over seg. Stilen gir en litt mer moderne vri på den gammeldagse husmoren. Den beige fargen og blomstertrykket som går 270 grader rundt midjen kompliminterer hverandre. Helhetsinntrykket av antrekket  er veldig vakkert og godt designet.

The first thing that comes to mind when i see the style on Willow Hand's outfit is that it has an old fashioned housewife type of style. Although the style does have a more modern twist to it. The beige colour and the florals that covers her waist 270 degrees compliments each other. The overall impression of the outfit is very beautiful and well designed.

3. Den tredje stilen er mer på den kreative siden. Romee Strijd bærer en denimkjole med spesielle detaljer rundt midjen, så vidt jeg vet er det nyskapende, men lite flatterende. Helhetsinntrykket av antrekket er ikke estetisk fint.

The third style is more on the creative side. Romee Strijd wears a denim dress with special details around the waist. As far as I know the style seems innovative, but not flattering. The overall impression of the outfit is that it is not aestheticallly well put together .

4. Stasha Yatchuk er iført et svart og hvitt antrekk. Den øverste delen av kjolen er tettsittende, mens den nederste delen er løs. De svarte stripene gir antrekket det lille ekstra. Stilen er klassisk. Helhetsinntrykket av antrekket er elegant.

Stasha Yatchuk wears a black and white dress. The top part of the dress it tight and the bottom part loose fitted. The black stripes gives the outfit a little something extra. The style is classic. The overall impression of the outfit is elegant.

5. Personlig mener jeg tyllskjørt er forbeholdt barn, så denne stilen faller ikke godt i smak. Både volumet og formen på tyllskjørtet er ikke spesielt kledelig eller flatterende. Julia van Os har på seg en hvit overdel med en svart tykk stripe som veier litt opp for mitt syn om tyllantrekket. Helhetsinntrykket av antrekket er ikke særlig imponerende.

I personally believe that tulle skirts are reserved for kids, so this style is not very appealing to me. The volum and shape on the tulle skirt is not suitable nor is it flattering. Julia van Os is wearing a white top with a thick black stripe that kinda erases parts of my views on this tulle outfit. The overall impression of the outfit is not very impressive.

 

Hva synes dere om antrekkene?

What do you think of the outfits?

 

Stylebyfrm

Introduksjon/Introduction

Hei, som dere sikkert er innforstått med er dette min aller først blogg. Jeg er ingen fremmed i bloggverden som leser, men dette vil være første gang jeg kommuniserer med lesere og deler mine synspunkter og observasjoner om moteverden og andre temaer som interesserer meg. Jeg håper du som leser finner denne bloggen underholdene og at innleggene er lærerike.

Om det er noe dere ønsker jeg skal skrive mer om, informer meg i kommentarfeltet!

 

Hi, this is as you all may know my first blog post. I am no stranger to the blog world as a reader, but this will be my first time interacting with readers and sharing by views and oberservations about the fashion world and other topics that I find interesting. I hope you as a reader are entertained and find my posts informative.

Also, on a side note if there is anything you would like me to write about, let me know in the comment section below!

 

Stylebyfrm

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
hits